Teromba: Puisi Tradisional Negeri Sembilan

Teromba: Puisi Tradisional Negeri Sembilan

September 9, 2021 Artikel 0
Video: Teromba Khazanah Puisi Tradisional Dewan Bahasa dan Pustaka

Teromba adalah salah satu puisi tradisional Melayu di Negeri Sembilan. Puisi tradisional Melayu ini berkisahkan mengenai Adat Perpatih yang telah menjadi amalan di kalangan masyarakat sebagai gaya hidup, terutama dalam aspek keluarga. Teromba juga dikenali sebagai Adat Keluarga Masyarakat Negeri Sembilan.

Artikel ini akan menerangkan sebahagian daripada adat istiadat dalam peranan keluarga. Pasangan yang berkahwin perlu bertanggungjawab untuk membesarkan anak-anak dari saat kelahiran sehingga mereka dewasa. Seperti yang dinyatakan di teromba, tanggungjawab ibu bapa bermula ketika anak dilahirkan. Tanggungjawab ini bermula pada saat kelahiran anak mereka dengan menyediakan keperluan untuk anak-anak seperti susu dan pakaian. Penjagaan anak harus diberikan dengan tepat kerana anak memerlukan perhatian dan kasih sayang dari ibu bapa dalam kehidupan.

Oleh itu, ibu bapa harus memberi perhatian sepenuhnya terhadap setiap perkara yang melibatkan anak mereka. Tanggungjawab ibu bapa akan diteruskan dengan menghantar anak untuk menimba ilmu setelah mencapai peringkat baligh. Anak-anak yang telah mencapai usia baligh akan dihantar untuk memperoleh pengetahuan untuk penggunaan yang bermanfaat dalam kehidupan. Pelajaran mesti sesuai dengan jantina dan watak anak.

Berikut merupakan contoh puisi teromba:

ADAT SEBENAR ADAT

Adat tak lekang oleh panas

Adat tak lapuk oleh hujan

Adat berwaris pada nabi

Adat berkhalifah kepada adam

Adat berinduk keulamak

Adat dianjak layu umbat mati

Adat ditanam tumuh di kubur hidup

Adat terconteng di lawang

Adat tersurat di kertas

Adat tersirat dalam sunnah

Kalau tinggi dipanjatnya

Bila rendah dijalarnya

Riaknya samapi ketebing

Unutnya sampai ke bakal

Resamnya sampai ke laut luas

Sampai ke pulau karam-karaman

Berdasarkan teromba, ibu bapa mempunyai tanggungjawab untuk menghantar anak- anak mendapatkan pendidikan ketika mereka mencapai usia baligh. Anak lelaki akan dihantar untuk mempelajari ilmu agama bagi membezakan perkara baik dan buruk serta mengelakkan melakukan perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Setelah menamatkan pengajian, keluarga akan mengadakan kenduri untuk meraikan kejayaan anak mereka yang telah menamatkan pendidikan mereka. Sebaliknya, anak perempuan akan dihantar untuk mendapatkan pendidikan dalam bidang menjahit serta menenun dengan keperibadian wanita yang akan menjadi isteri dan ibu dalam sebuah keluarga.

Kejayaan gadis dalam menuntut ilmu dapat dinilai melalui hasil pembelajaran, seperti beijaya menghasilkan bantal dan sumpit. Oleh itu, tanggungjawab ibu bapa dalam memberi pendidikan kepada anak-anak mereka sangat penting dalam membentuk keperibadian anak mereka. Anak-anak yang telah mencapai usia dewasa akan mempunyai keinginan untuk berkahwin.

Kesimpulannya, Teromba adalah puisi tradisional yang sangat istimewa bagi masyarakat di Negeri Sembilan, Malaysia. Teromba bukan sekadar puisi yang bertujuan untuk menyediakan hiburan semata-mata tetapi membawa perkara-perkara penting yang merupakan adat dan peraturan hidup dalam masyarakat yang mengamalkan adat perpatih di negeri ini. Semua pedoman dan larangan ada di teromba yang masih dipatuhi hingga hari ini. Namun, walaupun teromba sedemikian rupa, ia tetap wujud sebagai karya sastera tradisional.

Seperti yang diketahui umum, sastera menekankan betapa pentingnya nilai seni dan keindahan dalam setiap karyanya. Teromba tidak terkecuali. Teromba juga mempunyai nilai seni melalui bentuk stanza yang disusun dengan kemas dan juga penggunaan bahasa seni seperti karya-karya sastera yang lain. Teromba juga menggunakan unsur semula jadi flora dan fauna sebagai perbandingan untuk menyampaikan adat istiadat ini. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahawa teromba bukan hanya gambaran tentang adat dan peraturan semata-mata tetapi memiliki cara penyampaian yang indah.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail