SEMINAR POLEMIK
SEJARAH NEGERI SEMBILAN 2022

anjuran Galeri Diraja Tuanku Ja’afar dengan kerjasama Bahagian Sejarah, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia dan Arkib Negara Malaysia

Sebagaimana yang diketahui, sejarah Negeri Sembilan telah bermula sejak zaman Kesultanan Melaka yang berada di bawah pemerintahan Undang Luak iaitu Sungai Ujong, Jelebu, Johol dan Rembau. Pembentukan institusi diraja Negeri Sembilan tidak jelas kerana hanya bergantung pada sumber-sumber British. Banyak sumber-sumber luar mengenai Negeri Sembilan terutamanya Belanda dan Portugis yang tidak pernah dikaji dan dikupas oleh ahli-ahli sejarah.

 

Selain daripada sejarah dan peranannya dalam arus sejarah, seminar ini turut mencakupi topik-topik penting yang menjadi tumpuan masyarakat seperti politik, sosio ekonomi, tokoh dan adat yang diamalkan di Negeri Sembilan.

 

Matlamat paling utama seminar ini diadakan ialah bagi akan menyumbang kepada terbinanya pemikiran baharu dalam tafsiran sejarah dan membuka ruang kepada penerbitan bermutu tentang tema ini, yang telah begitu lama menarik perhatian dan menjadi sumber wacana serta perdebatan yang tidak ada penghujungnya dalam proses pengukuhan bangsa dan peradaban di Negeri Sembilan.

 

Adalah diharapkan seminar ini dapat menghimpunkan seluruh warga Negeri Sembilan dalam satu perkongsian ilmu yang sangat signifikan dan kritikal dalam masyarakat meluruskan kembali kefahaman sejarah Negeri Sembilan.

seminar polemik sejarah negeri sembilan 2022

Seminar Polemik Sejarah Negeri Sembilan yang bertema “Perkembangan Pensejarahan Negeri Sembilan” merupakan sebahagian projek yang dilaksanakan dalam matlamat untuk memasyarakatkan sejarah secara meluas. Ia bertujuan untuk menghimpunkan seluruh warga sarjana, pengkaji sejarah, siswa siswi, peminat dan pendidik sejarah, bahkan seluruh anggota masyarakat, untuk bersama-sama berkongsi serta menjana idea-idea baharu dalam penyelidikan sejarah di Negeri Sembilan yang masih belum diterokai sepenuhnya.

 

Tema yang dipilih iaitu perkembangan pensejarahan Negeri Sembilan bertujuan untuk melihat semula penulisan sejarah Negeri Sembilan. Sejarah Negeri Sembilan tidak  berkembang sejak sekian lama. Sehingga kini ahli-ahli sejarah dan peminat sejarah masih bergantung pada bahan-bahan yang sedia yang ditulis oleh Winstedt, Gullick dan Wilkinson. Pensejarahan yang sama sentiasa diulang tanpa mengkaji bahan-bahan rujukan yang terbaharu.

OBJEKTIF SEMINAR POLEMIK SEJARAH NEGERI SEMBILAN 2022

  • Menyediakan satu forum yang dapat menghimpunkan pakar pelbagai bidang dalam menjana idea dan mengembangkan tafsiran yang lebih jelas tentang peranan serta sumbangan kepimpinan dan institusi adat dalam perubahan sejarah Negeri Sembilan.
  • Menyebarluaskan lagi kefahaman dan minat sejarah kepada seluruh ahli masyarakat khususnya generasi muda melalui ruang media sosial yang luas.
  • Meneroka potensi-potensi baharu dalam memperkasakan pengkajian dan penerbitan dalam disiplin sejarah, khususnya menyentuh aspek-aspek yang berkisar peranan dimainkan oleh tokoh, masyarakat bawahan, organisasi mahupun institusi yang berhubung kait pensejarahan Negeri Sembilan
  • Mengenalpasti dan membuka ruang kepada bentuk-bentuk kerjasama dalam penyelidikan yang merentas bidang yang sesuai demi memperkasakan lagi disiplin sejarah.
  • Menerbit buku-buku sejarah yang berkualiti untuk dijadikan rujukan pelajar dan orang ramai.

Seminar ini diharapkan memberi satu perspektif baharu mengenai pensejarahan Negeri Sembilan.

 

Hasil kertas kerja yang dibentang dan dikemukakan oleh pembentang dan pemakalah akan dijadikan bab buku dan diterbitkan dengan kerjasama Penerbit USM.

SEMINAR POLEMIK SEJARAH NEGERI SEMBILAN 2022

TEMA:
“Perkembangan Pensejarahan Negeri Sembilan”

SUB TEMA:

Pensejarahan awal Negeri Sembilan

Pembentukan Negeri Sembilan

 

Hubungan antara Negeri Sembilan-Minangkabau

Kewujudan institusi Undang dan Tunku Besar Tampin

Kewujudan institusi diraja Negeri Sembilan

Pembangunan ekonomi, pendidikan dan ketamadunan Negeri Sembilan

Pengamalan adat di Negeri Sembilan

Tokoh-tokoh kelahiran Negeri Sembilan

TARIKH-TARIKH PENTING:


1 April – 16 Mei 2022 (Proses penyerahan cadangan tajuk, abstrak)


17 Mei – 30 Jun 2022 (Penyerahan Kertas Kerja Penuh dan Penilaian)


8 Ogos 2022 (Seminar berlangsung)


15 Ogos -30 September 2022 (Pemakluman dan penyerahan kertas kerja terpilih untuk penilaian panel penilai)


1 Oktober – 15 Oktober 2022 (Pembentangan/Komen ahli panel penilai artikel dan cadangan pembaikian)


16 Oktober - 30 Oktober 2022 (Penyerahan artikel/bab buku untuk penerbitan - Penerbit USM)

Para Pembentang: Pemilihan akan dilakukan perbincangan bersama pihak Arkib Negara Malaysia dan Bahagian Sejarah, PPIK, USM

 

Bahasa Pengantar: Bahasa Malaysia


Tarikh Seminar: 8hb Ogos 2022 (Tarikh pembentukan Persekutuan Negeri Sembilan pada 8hb Ogos 1898)


Lokasi: Dewan Seri Serting, Galeri Diraja Tuanku Ja’afar

 

TENTATIF PROGRAM - 8 OGOS 2022

8 Ogos 2022

Masa

Program

 

 

9.00-9.50 pagi

Ucaptama 1

10.00-10.30

Jamuan Pagi

10.30-11.00

Kertas Kerja

11.00-11.30

Kertas Kerja

11.30-12.00

Kertas Kerja

12.00-12.30

Sesi Soal Jawab

12.30 – 2.00

Jamuan Tengah hari dan Rehat

2.00 -2.30 petang

Ucaptama 2

2.30-3.00

Kertas Kerja

3.00-3.30

Kertas Kerja

3.30-4.00

Kertas Kerja

4.00-4.30

Sesi Soal Jawab

Jumpa anda di Seminar Polemik Sejarah Negeri Sembilan 2022!

Galeri Diraja Tuanku Ja'afar,

Jalan Taman Bunga,

70100, Seremban

 

+606 761 9102

error: Content is protected !!